กรมศาสนา ชวนทำบุญสงกรานต์ รับปีใหม่ไทย

 Apr, 05 - 2019   news

กรมศาสนา ชวนประชาชนเข้าวัดทำบุญสงกรานต์ เชื่อการบูรณาการแนวทางรณรงค์ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ทำให้ชาวไทย-ต่างชาติ ได้รับความสุขจากประเพณี

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา มีมติ 3 แนวทาง14 มาตรการ รณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตามนโยบายรัฐบาล ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย การรณรงค์ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ คำนึงถึงคุณค่า สาระสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี คุณค่าของน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่ม สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆครอบครัวจะได้ใช้เวลานี้ ทำสิ่งดีๆร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้คงคุณค่า สะท้อนความงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่แสดงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบในความหมายและหัวใจสำคัญของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นสาดน้ำ แต่เป็นการใช้น้ำเป็นสื่อถึงการเชื่อมโยงสายใยความรักความผูกพันของครอบครัว เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ และระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วย

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวด้วยว่า กรมการศาสนาได้ประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) ขอความร่วมมือในการกระจายจัดกิจกรรมนี้ในวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่าการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ในครั้งนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้รับความสุขจากประเพณีสงกรานต์และร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย


Related articles