งานเข้าคลีนิกการุณยฆาตแห่งเดียวในเนเธอร์แลนด์หลังข่าวช่วยวัยรุ่นจบชีวิต

 Jun, 08 - 2019   news

คลีนิกการุณยฆาตที่มีเพียงแห่งเดียวในเนเธอร์แลนด์เผยว่า มีชาวต่างชาติโทรศัพท์มาขอใช้บริการเพิ่มขึ้น หลังมีรายงานข่าวคลาดเคลื่อนแพร่สะพัดว่า คลีนิกช่วยวัยรุ่นสาวคนหนึ่งจบชีวิตที่ทนทุกข์จากการถูกข่มขืนตอนเด็ก

ผู้อำนวยการบริหารคลีนิกเลเวนซายน์เด (แปลว่าคลีนิกจบชีวิต) ในกรุงเฮกเผยว่า หลังมีข่าวดังกล่าว คลีนิกได้รับโทรศัพท์จากต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 25 ราย ขอชี้แจงว่าคลีนิกไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนแห่มาจบชีวิตตัวเองที่เนธอร์แลนด์อย่างง่าย ๆ ไม่ใช่ว่ามาวันจันทร์แล้วจะได้ทำภายในสัปดาห์นั้น และขอชี้แจงว่าคลีนิกไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ น.ส.โนอา โปโธเวน สาววัย 17 ปี ที่เขียนหนังสือเล่าชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานเพราะถูกข่มขืนตอนเด็ก หลังมีข่าวว่าเธอมาจบชีวิตที่คลีนิกนี้ ครอบครัวและทางการเนเธอร์แลนด์ชี้แจงว่า เธอเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเพราะไม่ยอมแตะต้องน้ำและอาหารเลย ผู้อำนวยการบริหารไม่ขอให้ความเห็นเรื่องที่เธอให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมว่า ติดต่อคลีนิกให้ช่วยทำการุณยฆาตแต่ถูกปฏิเสธเพราะอายุยังน้อย เพียงแต่ขอแสดงความเสียใจกับเธอ และขอยืนยันว่าคลีนิกพยายามช่วยให้คนจากโลกนี้ไปด้วยวิธีที่เหมาะสมเท่านั้น

คลีนิกเลเวนซายน์เดเปิดตัวในปี 2555 เป็นสถานการุณยฆาตแห่งเดียวของเนเธอร์แลนด์ ไม่ได้ทำการุณยฆาตที่คลีนิกแต่มีเครือข่ายแพทย์และพยาบาล 140 คนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติที่จะทำและยินดีที่จะทำ ก่อนการุณยฆาตจะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ต้องการใช้บริการและแพทย์ผู้จะทำครั้งแล้วครั้งเล่า ตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีผู้ยื่นขอใช้บริการรวมแล้ว 12,000-13,000 ราย แต่ทำจริงประมาณ 3,500 ราย ผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดคือ 18 ปีที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายทุกอย่าง

เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้พลเมืองทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปยื่นขอทำการุณยฆาตได้ตั้งแต่ปี 2545 เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กอายุ 16-17 ปี ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมในกระบวนการทำการุณยฆาต ส่วนเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอเองได้ แต่ทุกรายจะต้องมีความทุกข์ทรมานจนเกินทนไหวและไม่มีทางจบสิ้นเท่านั้น


Related articles