จำลองการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ

 Jul, 15 - 2018   health news

บุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งคือโจนาสแลนท์นักวิจัยจากแผนกเวชศาสตร์โลหิตและ CMIV เขานำเสนอปริญญาเอกของเขาในอุณหพลศาสตร์ประยุกต์และกลศาสตร์ของไหลที่ LiU เขาได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการจำลองของเหลวไหลและความปั่นป่วนในอุตสาหกรรมการบินและยานยนต์และการประยุกต์ใช้สำหรับการไหลผ่านทางเส้นเลือดของมนุษย์

เขาได้ใช้วิธีการสร้างแบบจำลองเหล่านี้เพื่อจำลองการไหลเวียนของเลือดในหัวใจของผู้ป่วยด้วยความช่วยเหลือของภาพความละเอียดสูงที่ผลิตจากเครื่องสแกน CT เขาได้ใช้พลังประมวลผลที่มีอยู่มากมายจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถจำลองการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยบางรายได้ในอนาคตเราไม่จำเป็นต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์: การคำนวณสามารถทำได้ที่เครื่องสแกน CT” นายแมทท์คาร์สสันกล่าว , ผู้อำนวยการ NSC และศาสตราจารย์ด้านอุณหพลศาสตร์ประยุกต์และกลศาสตร์ของไหล


Related articles