ชาวประมงอิตาลีร่วมโครงการช่วยเก็บขยะในทะเล

 Jun, 07 - 2019   news

ชาวประมงกลุ่มหนึ่งในเมืองซาน เบเนเดตโต เดล ตรอนโต ทางตอนกลางของอิตาลีเข้าร่วมโครงการเก็บขยะในทะเล หวังเป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ผู้ประสานงานกลุ่ม Clean Sea Life เผยว่า ปกติแล้วชาวประมงจะทิ้งขยะพลาสติกที่ติดมากับการทำประมงกลับลงทะเลเพราะกฎหมายห้ามนำขยะขึ้นฝั่ง ทางกลุ่มจึงได้เริ่มโครงการเก็บขยะมาคัดแยกและรีไซเคิล มีเรือประมงที่ล่องในทะเลเอเดรียติก ฝั่งตะวันออกของอิตาลีเข้าร่วม 40 ลำ ทดลองมาแล้วร่วมเดือน เก็บขยะในทะเลได้สัปดาห์ละ 1 ตัน ร้อยละ 60 เป็นขยะพลาสติก แต่ละวันอาสาสมัครจะคัดแยกขยะที่ท่าเทียบเรือ บางส่วนนำไปรีไซเคิล บางส่วนทิ้งพร้อมกับขยะครัวเรือนและอุตสาหกรรม โดยไม่มีขยะถูกทิ้งกลับลงทะเลแม้แต่ชิ้นเดียว เดิมตั้งเป้าปิดโครงการในวันนี้ หนึ่งวันก่อนวันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน แต่ตัดสินใจขยายไปจนสิ้นฤดูร้อนนี้ หวังว่าผลของโครงการจะเป็นต้นแบบให้แก่การจัดการขยะในวงกว้างทั้งประเทศและขยายออกไป เดือนมีนาคมปีนี้สมาชิกรัฐสภายุโรปได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายใหม่ห้ามสหภาพยุโรป หรืออียู ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ปี 2564 ขณะที่รัฐสภาอิตาลีกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องการจัดการขยะ

PLOS องค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์เผยแพร่ผลการศึกษาในปี 2558 ว่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกามีขยะพลาสติกลอยน้ำประมาณ 1,000-3,000 ตัน ไม่รวมขยะที่จมอยู่ก้นทะเล เฉพาะขยะที่ลอยจากแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกาออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีไม่ต่ำกว่าปีละ 1,500 ตัน ผลการตรวจซากวาฬหัวทุยที่ตายเกยตื้นตามชายหาดอิตาลีมักพบว่า ในท้องเต็มไปด้วยขยะพลาสติก ประมาณกันว่าขยะในทะเลร้อยละ 80 มาจากบนบก ที่เหลือร้อยละ 20 มาจากเรือประมงและอุตสาหกรรมทำประมง.


Related articles