“บิ๊กพช.”นำทีมสัญจรครั้งที่ 2 ลุย”เพชรบุรี-ประจวบฯ”

 May, 19 - 2018   news

“พช.”ดินสายขานรับนโยบายรัฐบาล ปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทั่วไทย ด้วยการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ล่าสุดนำทีมลงพื้นที่ “เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์” ตามโครงการ “พช.สัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2 ” ดูความคืบหน้าโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค.นี้ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มีแผนจะนำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการ “พช.สัมพันธ์สัญจร”ครั้งที่ 2 เพื่อดูความคืบหน้างาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี” ซึ่ง ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ พช.ในการปลุกการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่เรียกว่า “แอ่งเล็ก”ให้เกิดการรวมตัวขึ้นมาสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยใช้นวัตกรรมบวกกับวิถีชีวิตของชุมชน สร้างหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีอัตลักษณ์ และมีเสน่ห์เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมเยือน โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า 2 แสนล้านบาท และได้ทุ่มงบกลางปี 61 กว่า 8,344 ล้านบาท เป็นการนำร่องแผนท่องเที่ยวแก้จนในพื้นที่ 3,273 หมู่บ้านและพัฒนาสินค้าอยู่ดีกินดี 64,570 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเชื่อมั่นว่า ตามแผนนี้จะทำให้ช่วยปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทั่วไปไทยได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ได้จากโครงการพัฒนาชุมชนโอท็อป นวัตวิถีคือ ส่วนแรกชุมชนเข้มแข็งขึ้น ทุกหมู่บ้านต้องลุกขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด น่าอยู่ ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 คือรายได้ในชุมชนหมู่บ้านจะเริ่มเปลี่ยนไป จะมีการกระจายไปสู่ทุกคนในชุมชน ส่วนข้อแตกต่างของโอท็อปชุมชน แบบดั้งเดิมกับ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี คือแบบดั้งเดิมนั้นรัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยชุมชนในทุกๆ ด้าน  แต่ถ้าเป็นแบบนวัตวิถี คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาทำงานร่วมกัน ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี นำภูมิปัญญา เสน่ห์พื้นบ้านมาหลอมรวมสร้างสรรค์จุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันหาวิธีสร้างความประทับใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวซ้ำๆ และเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างแท้จริง


Related articles