ผู้นำคนแรกซิมบับเวถึงแก่อสัญกรรม

 Sep, 07 - 2019   news

โรเบิร์ต มูกาเบ ผู้นำคนแรกของซิมบับเวหลังเป็นเอกราชจากอังกฤษถึงแก่อสัญกรรมแล้วด้วยวัย 95 ปี

เว็บไซต์บรรษัทกระจายเสียงอังกฤษหรือบีบีซี (BBC) อ้างครอบครัวของนายมูกาเบว่า เขาถึงแก่อสัญกรรมหลังจากต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย ด้านประธานาธิบดีเอ็มเมอร์ซอน นังกา-กวาของซิมบับเวทวีตว่า ขอแจ้งข่าวด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่าอดีตประธานาธิบดีมูกาเบ ผู้ก่อตั้งประเทศถึงแก่อสัญกรรมแล้ว

นายมูกาเบชนะเลือกตั้งทั่วไปในปี 2523 ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ โดยก่อนหน้านั้นถูกจำคุกโดยไม่มีการไต่สวนนานกว่าทศวรรษตั้งแต่ปี 2507 เพราะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชนกลุ่มน้อยผิวขาวซึ่งขณะนั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษในชื่อโรดีเซียใต้ รัฐบาลชุดดังกล่าวประกาศตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษแต่ฝ่ายเดียวในปี 2508 จากนั้นนายมูกาเบได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศในปี 2530 และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องอีกในปี 2545, 2551 และ 2556 จนกระทั่งถูกกองทัพยึดอำนาจในปี 2560 สิ้นสุดการปกครองนาน 3 ทศวรรษ

นายมูกาเบได้รับการยกย่องในช่วงที่ปกครองประเทศใหม่ ๆ ว่า ทำให้คนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุข แต่นโยบายปฏิรูปที่ดินของเขาได้ทำเกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมีเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนและทุจริตในช่วงปีท้าย ๆ ของการปกครอง


Related articles