หลวงพ่อทวารวดี

 Jan, 22 - 2018   travel news

อดีตอันทรงคุณค่าของดินแดนปราจีนบุรีที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีนั้นประจักษ์ได้ด้วยการค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์นี้ ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถและเป็นพระคู่เมืองศรีมโหสถ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ หลวงพ่อทวารวดีองค์นี้เป็นพระพุทธปางยืนทำด้วยหินสีทราย สูง 163 ซ.ม. โดยฝีมือช่างทวารวดีรุ่นแรกมีรูปแบบศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่าพันปี การค้นพบหลวงพ่อทวารวดีนั้นเกิดขึ้นบริเวณเนินดินที่ อยู่นอกเมืองศรีมโหสถซึ่งเดิมชื่อโคกปีบ ทางด้านทิศตะวันออกภายในนิคมโรคเรื้อนที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนได้พบขณะพรวนดินเพื่อทำการเกษตร เมื่อแรกนั้นองค์พระมีความสมบูรณ์ทุกประการและได้นำไปประดิษฐานในวิหารหน้าอำเภอ แต่ภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้ในปีพ.ศ.2539 ตัวองค์พระถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน กรมศิลปากรจึงได้ทำการซ่อมแซมให้คงความสวยงาม ดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand


Related articles