เฉลิมฉลองชื่ออันทรงเกียรติของเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม

 Nov, 17 - 2018   travel news

แฟนเพลงชื่นชมเมืองที่สองของเซอร์เบียแล้ว ในขณะที่เมือง Novi Sad ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองหลวงของเบลเกรด แต่ก็สะโพกมากขึ้น ชื่อ “เอเธนส์เซอร์เบีย” เป็นที่ตั้งของเทศกาล EXIT Festival ประจำปีของประเทศซึ่งจัดขึ้นทุกๆเดือนกรกฎาคมที่ป้อมปราการ Petrovaradin ในสมัยศตวรรษที่ 18 เทศกาลนี้มีส่วนทำให้เกิดดนตรีและศิลปะ

ที่มีชีวิตชีวาและความรู้สึกอ่อนเยาว์ ในปีหน้า Novi Sad จะเป็นเมืองหลวงของยุโรปในปี 2019 อาจจะเป็นการฝึกซ้อมเมื่อปี 2021 เมื่อเมืองนี้จะเฉลิมฉลองชื่ออันทรงเกียรติของเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป


Related articles