เปิดภาพที่เรียนใหม่ชั่วคราว นร.อัสสัมชัญคอนแวนต์

 Jun, 23 - 2019   news

เฟซบุ๊กโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โพสต์ภาพสถานที่ของโรงเรียนที่นักเรียนชั้น ม.3-6 จะย้ายไปเรียนชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจและเพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุการณ์เครนนั่งร้านหักล้มใส่หลังคาโรงเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนบาดเจ็บ 10 คนและในจำนวนนี้สาหัส 1 คน

เฟซบุ๊กของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์-Assumption Convent โพสต์ ภาพสถานที่เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 -6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC สาทร ซอย 13 ข้างโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์) สถานที่มีความพร้อมและสามารถรองรับการเรียนการสอนได้อย่างดี

เนื่องจากอาคารเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีเสียงรบกวน ฝุ่นละอองและประกายไฟ จากการก่อสร้าง จนกว่าจะมีการยืนยันความปลอดภัยจากสภาวิศวกร แห่งประเทศไทย ( Council of Engineers ) จึงจะกลับมาใช้อาคารเรียนตามเดิม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ขอขอบพระคุณ ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมทั้งบราเดอร์ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่แก่คณะครูและนักเรียน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ออกประกาศว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเครนของโครงการบริษัท ริเวอร์ การ์เด้นท์ ที่ยกแผ่นเหล็กนั่งร้านได้หักลง และร่วงลงใส่หลังคาลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ ทางโรงเรียนรู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้และได้พยายามแก้ไขทุกวิถีทางเพื่อเยียวยารักษานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้กลับมาเรียนโดยเร็วที่สุด

ในเบื้องต้นได้มีการซ่อมแซมหลังคาของโรงเรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างเดิมมั่นคงปลอดภัย โดยมีวิศวกรของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และเพื่อเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจของคณะครูและนักเรียนกลับคืนมา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงพิจารณาเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องย้ายสถานที่เรียนชั่วคราว เพื่อปรับสภาพจิตใจของนักเรียนและเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการสักระยะหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนี้ มีอาคารและห้องเรียนที่พร้อมทำการเรียนการสอนได้ ตั้งอยู่เลขที่101 ซ.สาทร 13 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร (หลังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จะเรียนที่อาคาร 1 (อาคาร100 ปี) ตามเดิม

การเรียนการสอนจะเริ่มดำเนินการตามปกติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัย และนักเรียนได้รับการปรับสภาพจิตใจให้หายจากความหวาดกลัวได้แล้ว จึงจะกลับมาเรียนที่เดิมได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ


Related articles