เยอรมนีจะห้ามใฃ้ถุงพลาสติกใส่ของที่ใช้แล้วทิ้งในปีหน้า

 Sep, 07 - 2019   news

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีกล่าววันนี้ว่า รัฐบาลเยอรมนีวางแผนที่จะห้ามใช้ถุงพลาสติกที่ใฃ้ครั้งเดียวแล้วทิ้งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนความพยายามในการลดขยะพลาสติกทั่วโลก

บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกสั่งห้ามให้ถุงพลาสติกสำหรับใส่สิ่งของที่จุดชำระเงินให้กับลูกค้า ซึ่งคำสั่งห้ามนี้ยังครอบคลุมถึงถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ หรือ ถุงพลาสติกที่ผลิตมาจากวัสดุทดแทนอื่นๆ สเวนจา ชูลซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเยอรมนี กล่าวว่า ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก และเธอคาดหมายว่า แนวทางนี้จะประกาศเป็นกฎหมายในเร็วๆ นี้ ทางด้านหนังสือพิมพ์บิลด์ ของเยอรมนีรายงานว่า บริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามดดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้า จะถูกปรับเป็นเงินถึง 100,000 ยูโร หรือ ประมาณ 3.4 ล้านบาท ร้านค้าในเยอรมนีหลายแห่งเริ่มหยุดใช้ถุงพลาสติกในสินค้ามาแล้วและบรรดาผู้บริโภคก็เรียนรู้ที่จะนำถุงมาเองเวลาไปจับจ่ายซื้อของ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวยังน้อยเกินไป และเรียกร้องให้รัฐบาลเก็บเงินเพิ่มพิเศษกับถุงที่ใช้แล้วทิ้งทุกชนิด ซึ่งครอบคลุมถึงถึงกระดาษ ซึ่งแม้จะย่อยสลายได้เร็วแต่ก็ต้องใช้ทรัพยากรและพลังงานมากในการผลิต


Related articles